Partile unei consultatii medicale constau in discutia cu pacientul (numita stiintific anamneza), manevrele medicale (inspectia, ascultarea cu stetoscopul, palparea, masurarea tensiunii arteriale s.a.), stabilirea diagnosticului (prezumptiv sau cert) si prescrierea tratamentului sau solicitarea altor investigatii sau trimiterea catre medici de alte specialitati sau pentru internarea in spital. In cadrul unei consultatii de control, discutia poate fi mai scurta decat cea initiala, manevrele medicale si ele reduse, tratamentul poate fi pur si simplu continuat, dupa caz. Dar aceasta reprezinta totusi o consultatie.

Consultatia in caz de boala pentru afectiuni acute intercurente sau cronice cuprinde:

  • anamneza, examenul clinic general,
  • unele manevre specifice pe care medicul le considera necesare,
  • recomandare pentru investigatii paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului si pentru monitorizare,
  • manevre de mica chirurgie, dupa caz.
  • stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igienodietetic, precum si instruirea in legatura cu masurile terapeutice si profilactice.
  • recomandare pentru consultatie la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru internare pentru cazurile care necesita aceasta sau care depasesc competenta medicului de familie,
  • recomandare pentru tratament de recuperare-reabilitare dupa caz.
  • recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii si incontinenta urinara, dupa caz;
  • recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu, dupa caz.