Acte normative

Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.46/2003, privind drepturile pacientului si normele de aplicare;

Ordinul MSP nr. 1764/2006, privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale,judejene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenja medicala de urgent si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica;cu modificarile ulterioare

Ordinul MSP nr.39/2008, privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;cu modificarile ulterioare

Ordinul MSP nr. 1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului MSP nr. 1771/2006, privind aprobarea normativelor de personal.

Contractele – Cadru multianuale/bianuale precum si Normele de aplicare ale acestora, in baza carora se realizeaza contractele de prestari servicii medicale cu Casele de Asigurari de Sanatate, Directia de Sanatate Publica

Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

www.ms.ro

www.ms.ro/pacienti/#tab-id-4