LaurusMedical este OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL înregistrat în Registrul de Evidenţă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 21079.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC Laurus Medical SRL, Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 51, sector 1, Bucuresti, e-mail: contact.b@laurusmedical.ro, tel. 021 407 77 88, înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. , are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este necesar în conformitate cu prevedrile legale aplicabile în vigoare, pentru diagnosticul şi completarea istoricului Dumneavoastră medical, în vederea oricărei referinţieri medicale ulterioare, sau în scop statistic şi raportare către medicul trimiţător, către Casa de Asigurări de Sănătate locală, sau către alte organisme autorizate prin lege în acest sens.

In calitate de pacient, sunteţi obligat să furnizaţi datele solicitate, acestea fiind necesare la înregistrarea şi procesarea informaţiilor referitoare la istoricul şi diagnosticul pe scare l-aţi solicitat. Refuzul dvs. poate determina imposibilitatea referirii medicale a investigaţiei ori consultatiei pe care doriţi să o efectuaţi, implicit anularea programării şi, poate conduce la refuzul efectuării investigaţiei ori a consultatiei.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art. 12);
  • dreptul de acces la date (art. 13);
  • dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);
  • dreptul la opoziţie (art. 15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
  • dreptul de a va adresa justiţiei (art. 18).

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la protecţia datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa contact.b@laurusmedical.ro sau in scris la adresa Str. Nicolae G. Caramfil, nr. 51, sector 1, Bucuresti.